Satu Hijriah : Melintasi Sirah Menuju Hijrah

Keputusan permesyuaratan dari kaum Quraisy di Darun Nadwah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW sampai juga beritanya ke pengetahuan Baginda. Dan Nabi menunggu wahyu, bila seharusnya hijrah untuk menghadapi keputusan mereka yang sangat berbahaya. Akhirnya turun juga wahyu yang mewajibkan Nabi SAW segera berhijrah bersama-sama para sahabat dan umat Islam ke Yathrib. Suatu lembaran kisah mugmaharah (kisah keberanian menentang maut) hebat dan ngeri, kisah pengorbanan dan bermati-matian dalam membela keyakinan dan keberanian dalam mempertahankan iman dan akidah. Siasatan dan strategi Rasul itu sungguh jitu, lancar dan aman. Tanpa meninggalkan kesan dan tapak menyebabkan musuh-musuhnya yang siap sedia berbaris melingkari rumah untuk menangkap Rasul SAW menjadi sia-sia belaka. Rasul SAW telah tiada di rumah itu, entah ke mana perginya tidak ada seorang algojo pun yang mampu menentukan ke mana arah perginya Baginda sekalipun dijalankan perancangan dan penyiasatan awal bagi mengepung, menangkap dan membunuh Baginda.