" Bermula Islam itu gharib (asing, aneh) dan akan kembali gharib. 
Berbahagialah orang-orang yang ghuraba "
[ H.R Muslim ]

Berikan Komen