Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin kompleks pada hari ini sememangnya telah banyak mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia dan tingkah laku manusia (human behavior) turut sama berubah.Buktinya, hampir setiap hari kita dapat mendengar dan melihat pelbagai ragam atau karenah manusia dalam meniti perjalanan kehidupan mereka sehinggalah datang ajal waktu yang telah ditetapkan bagi mengakhiri suka duka yang sementara itu. Begitu waktu pantas bergerak namun begitulah juga kehidupan manusia yang kebanyakkannya seolah-olah terlupa asal tujuan mereka diberikan nyawa mengendong amanah yang amat berat.


Sewaktu penulis menggalas tugas menjadi penyampai di sebuah institusi pengajian tinggi dahulu, suka penulis lontarkan soalan kepada anak didik yang  mereka kata sebagai soalan kontroversi.Soalannya,apakah tujuan kalian hidup di atas muka bumi ini ? Ada yang yakin menjawab tetapi ada juga yang masih tidak pasti dengan soalan. Selalunya soalan tersebut ada "pasangannya", iaitu siapakah diri kalian yang sebenarnya sehingga diberi peluang untuk hidup di bumi ini ? Barangkali jika sudah jelas dan tahu  jawapan pada persoalan tersebut boleh jadi tidaklah begitu sukar untuk menjalani kehidupan yang ditakdirkan ini.Formulanya mudah, jika kita tahu siapa diri kita pastilah kita tahu kenapa kita kena hidup di atas dunia ini..Sudah pasti, sesuatu yang dijadikan Allah atas muka bumi ini adalah bersebab belaka dan bukanlah sebagai barangan mainan. Setiap kita tentu ada jawapan masing-masing. Tidak ada yang salah atau betul yang tidak semestinya tepat. Bagi pelajar islam yang sedang mencari, penulis ada menulis dan membuat sedikit penjelasan berdasarkan bacaan dan kajian. Mudah-mudahan ilmu mengenal diri ini akan dapat terus dikembangkan bagi memahami sebentuk makhluk yang bernama manusia.Seorang pelajar Islam pada dasarnya haruslah mengenali diri (Ma’rifat Insan). “Diri” yang dimaksudkan adalah insan atau manusia yang diciptakan oleh Allah dengan anugerah pendengaran, penglihatan dan akal fikiran. “Diri” yang dilahirkan untuk menyemak dan menyaksikan kebesaran, kekuatan dan kebesaran nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. “Diri” yang sering berfikir dan mengenal dengan memerhatikan bukti-bukti dan kebesaran Allah yang membawa manusia untuk mentauhidkanNya. Adakah kita sudah benar mengenal diri kita? Bahkan manusia hari ini begitu ramai tidak mengenal dirinya walaupun telah mencapai usia di kala senja. Mereka telah di hanyutkan dengan kemewahan dan khayalan di dunia. Maka tidak terlewat bagi sebagai seorang yang diamanahkan untuk menuntut ilmu untuk belajar dan tidak malu untuk mengenal dirinya sendiri. Apabila seorang pelajar Islam sudah mampu mengenal diri (ilmu dan pengalaman) dan redha (kekuatan dan kelemahan) dengan apa yang ada pada dirinya, maka sudah pasti dia lebih bersiap sedia untuk menerima apa juga tanggungjawab dan beban tugas yang bakal diberikan padanya.

Sesungguhnya setiap umat Islam itu mempunyai potensi dan kemampuan untuk dikembangkan dan ianya harus digali dalam rangka untuk disiapkan menjadi warga yang berkualiti khususnya dan membina negara yang berkualiti umumnya. Ini telah dibukti di dalam Al-Quran bahawa manusia itu sememangnya diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya dalam firmanNya :

“ sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (At-tiin, 95:4)

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahawa manusia diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya dan mempunyai potensi yang boleh dikembangkan sebagai makhluk yang membudayakan, memberi nilai, meliputi kemampuan akal, pemahaman dan dapat menikmati segala apa yang ada di bumi ini.Hakikatnya juga kemampuan manusia tetap mempunyai batas tahap yang bersesuai dengan sifat kudrati dan kesanggupan yang dimiliki olehnya. Namun Allah SWT telah menjelaskan dalam surah al-Baqarah bahawa manusia sesekali tidak akan dibebani oleh Tuhan melainkan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya.

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya…” (al-Baqarah, 2:286)

Walau seberat mana ujian yang datang melanda pada diri manusia itu sudah pasti ia mampu di pikul dan ditangani oleh mereka yang di beri ujian itu. Cuma persoalannya sejauh mana manusia mampu bersabar dan memohon bantuan Allah dalam menghadapi ujian tersebut? seringkali ujian yang datang adalah berbentuk perintah (taklif) dan larangan dari Allah SWT. Seandainya usaha yang dilakukan menggunakan pendekatan yang ikhlas dan bijaksana pastilah di beri pahala dan ganjaran dari Allah SWT dan jika sebaliknya siksaan Allah adalah berat bagi kerja kejahatan yang dilakukan.

Bagi pelajar Islam, pelajarannya di sini adalah mengenali diri dan kemampuan sendiri adalah formula yang ideal untuk mengatur kehidupan yang lebih baik. Terutamanya dalam menyiapkan diri untuk memilih bidang atau kerjaya yang mendatang sesuai dengan apa yang ada pada diri dan membina keluasan wawasan berfikir dalam membuat sesuatu keputusan.Konsep yang sering digunakan oleh orang Melayu lama iaitu “menggunakan apa yang ada” adalah resipi yang murni untuk diterjemahkan ke dalam rencah kehidupan pelajar Islam. Janganlah mencari sesuatu apa yang tiada di depan mata tetapi gunalah apa yang telah tersedia untuk mengapai sesuatu yang boleh dicapai. Tidak salah untuk melakar impian tetapi penuhilah diri dengan ilmu dan rangkalah perjalanan ke impian itu dengan hikmah iaitu dengan langkah yang tertib atau menyelesaikan sesuatu perkara itu satu per satu.

“..dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (an-Najm, 53:59)

Berikan Komen