"Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia waktu itu belum merupakan sesuatu yang belum dapat di sebut.Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya ( dengan perintah dan larangan, kerana itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat." Al-Insaan :1-2

Marilah sama-sama kita menghayati firman Allah ini di mana ayat pertama ditegaskan akan proses kejadian manusia daripada sesuatu yang belum ada sebutannya atau pada saat manusia itu belum wujud sama sekali. Ayat kedua pula diterangkan unsur-unsur atau kaedah penciptaan manusia iaitu dari setitis air mani yang dipenuhi jutaan sperma (nutfah) lelaki yang akhirnya satu menjadi pilihan untuk bercampur dengan ovum perempuan dengan izin dan perintah dari Allah SWT. Berasal dari sulbi lelaki dan tulang-tulang dada perempuan dan keluar secara berpancaran sebagai mana firman Allah dalam surah Ath Thaariq : 6-7," Dia menciptakan dari air yang berpancaran yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada." Apa yang dimaksudkan Allah bahawa manusia ini diciptakan Nya adalah untuk di uji dengan perintah (taklif) dan larangan setelah dia mencapai dewasa (berakal) iaitu mampu membezakan antara yang benar dan yang salah. Dengan kata lain maksud penciptaan manusia ini ialah untuk menjunjung perintah bagi menegakkan Kalimatillah seiring dengan kehendak Allah untuk menjadikan khalifah di atas muka bumi ini."..Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi..."Al-Baqarah : 30.

Setiap manusia pastilah akan di uji dengan pelbagai bentuk dalam setiap inci kehidupan mereka. Langsung tidak mengira ketika waktu senang dan gembira atau sebaliknya yang ada kalanya di cabar akan iman dan sabar dalam mengharungi ujian tersebut. Lahirnya manusia pada akhirnya adalah untuk menjunjung amanat Allah yang telah memberikan anugerah pendengaran, penglihatan dan hati yang menuntut agar yang memilikinya untuk menyemak serta menyaksikan kebesaran, kekuatan dan besarnya nikmat yang telah diberikan kepadanya.

Demikianlah, apabila manusia yang dijadikan sempurna inderanya, tentulah setiap diri ditugaskan untuk memikul amanah atau beban (taklif) dari Allah. Akhirnya kepada manusia ini hanya diberikan dua alternatif jalan kehidupan seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Insaan 76:3 seperti yang berikut.."Sesungguhnya Kami telah menunjukkan jalan yang lurus, ada yang bersyukur, ada pula yang kafir "


Berikan Komen